1H 2023

1H 2022

∆%

Total passengers

3,621,219

2,806,594

814,625 +29.0%

Passengers PSA

2,263,361 1,901,551 361,810 +19.0%

Passengers FLR

1,357,858 905,043 452,815 +50.0%

Total movements

35,042 30,406 4,636 +15.2%

Movements PSA

17,601 16,717 884 +5.3%

Movements FLR

17,441 13,689 3,752 +27.4%

Total Cargo (tons)

6,735 7,593 -858 -11.3%

Cargo PSA

6,653 7,512 -860 -11.4%

Cargo FLR

83 81 2 +2.1%
 

€/000

1H 2023

1H 2022


∆%

Operating Revenues

41,952 32,029 9,923 +31.0%
Total Revenues 50,650 37,245 13,405 +36.0%

EBITDA

12,810 5,060
7,750 +153.2%
EBIT 6,319 (1,716) 8,035 n.a.

PBT

3,045 (3,468) 6,513 n.a.

Group's Net Profit (loss)

1,573 (3,406) 4,979 n.a.

€/000

30.06.2023

31.12.2022

Non-current assets

239,480 239,410

Current assets

68,588 83,534

Total Assets

308,068 322,943

Shareholders' Equity

102,343 100,756

Medium-long term liabilities

82,982 93,688

Current liabilities

122,743 128,499
Total Liabilities 205,725 222,187
Total Liabilities and Shareholders' Equity 308,068 322,943

€/000

30.06.2023

31.12.2022

30.06.2022

Cash

36,435 55,772 (19,337) 43,259

Cash equivalents

 - -

Other current financial assets

297 297 -

Liquidity

36,732 55,772
(19,040) 43,259

Current financial debt

40,229 40,264 (35) 40,081

Current portion of non-current financial debt

24,701 29,772

(5,071)

20,846

Current financial indebtedness

64,930

70,036
(5,106) 60,927

Net current financial indebtedness

28,198 14,264 13,933 17,667

Non-current financial debt

55,426 66,515 (11,088) 82,386

Debt instruments

 - -

Non-current trade and other payables

 4,741 4,910 (169) 6,166

Non-current financial indebtedness

60,167 71,425
(11,257) 88,553

Total financial indebtedness

88,365 85,689 2,676 106,220
         
Liabilities for deferred payment of acquisitions (2,441) (2,419) (22) (3,388)
Financial liabilities for right of use (3,884) (4,080) 195 (4,467)
Total Adjusted Financial Indebtedness

82,039

79,190  2,849 98,364